Sporadyczny problem z wejściem na stronę konfiguracyjną

W związku z otrzymanymi informacjami, w wersjach vMix dostarczonych przed 1 stycznia 2022 może wystąpić sporadyczny problem z uzyskaniem danych z DHCP gdy łączymy się z trybem softAP. W takiej sytuacji musimy ręcznie skonfigurować parametry protokołu TCP/IPv4 połączenia WiFi na czas pierwszej konfiguracji urządzenia.

W systemach Windows 7 i 8 podajemy następujące dane:

IP: 192.168.4.10
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama: 192.168.4.1

W Windows 10:

Adres IP: 192.168.4.10
Długość prefixu podsieci: 24

Brama: 192.168.4.1
Preferowany serwer DNS: 192.168.4.1

po wprowadzeniu takich ustawień możliwe będzie wejście na stronę konfiguracyjną pod adresem http://192.168.4.1

Po wykonaniu konfiguracji można przywrócić wcześniejsze ustawienia – czyli włączyć Uzyskaj adres IP automatycznie.